وام 20‌میلیون تومانی برای فرهنگیان سیل‌زده
 

 

فرهنگیان سیل‌زده 20‌میلیون تومان وام می‌گیرند. علی الهیار ترکمن، معاون توسعه وزارت آموزش ‌و ‏پرورش درخصوص موارد حمایتی از فرهنگیان آسیب‌دیده در سیل به ایرنا گفت: «با مدیرعامل یکی از ‏بانک‌ها مذاکره و مقرر شد تا وام 20‌میلیون تومانی کم‌بهره به فرهنگیان متأثر از سیل تعلق گیرد‎.»‎‏ او ‏همچنین تأکید کرد: «بعد از مذاکرات با صندوق ذخیره فرهنگیان تصمیم گرفته شد تا از طریق شرکت ‏لیزینگ فرهنگیان، فرش، یخچال و تلویزیون به صورت اقساط بلندمدت بدون بهره در اختیار فرهنگیان ‏سیل‌زده قرار گیرد و بیمه معلم نیز به هر دانش‌آموزی که بعد از سیل و در‌سال جدید وارد مدرسه ‏می‌شود، نوشت افزار و لباس مناسب را هدیه خواهد کرد‎.»


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/158907/وام-20‌میلیون-تومانی-برای-فرهنگیان-سیل‌زده