توضیح یک گزارش و پوزش از مسعود ده نمکی
 

 

روز دوشنبه، 24 تیر روزنامه شهروند در صفحه 6 خود گزارشی داشت که مورد توجه دیگر رسانه‌ها قرار گرفت و بسیار دیده شد. در این گزارش سراغ چند کارگردان سینما که با میترا استاد، همسر مقتول محمدعلی نجفی، همکاری کرده بودند رفتیم و از آنها درباره ارتباط خانم استاد با سینماگران پرسیدیم. انگیزه این گزارش‌ هم صحبت‌های مطرح شده در دادگاه نجفی و دستنوشته‌های او بود که به ارتباط میترا استاد با یک کارگردان اشاره داشت. دراین گزارش با صادق پروین آشتیانی،کامران قدکچیان، حسین فرحبخش و مسعود ده‌نمکی تماس گرفتیم. در این بین اما مسعود ده نمکی در تماس با خبرنگار روزنامه شهروند تاکید داشت که قصد مصاحبه با روزنامه را ندارد. صحبت ده نمکی این بود که درستی یا نادرستی این حرف‌ها را در دادگاه متوجه شد یا از طریق وکلای این پرونده پیگیری کرد و اینکه او هیچ شناختی از کارگردان مورد اشاره در جلسه دادگاه ندارد. البته باز هم بر این نکته اصرار داشت که نمی‌خواهد با رسانه‌ای مصاحبه کند. آن‌چه از قول مسعود ده‌نمکی در روزنامه منتشر شد اما، اشتباه فاحشی بود. همکار ما، هم در نقل حرف‌های ده‌نمکی بدون اجازه او خطا کرد و هم جمله‌ای را به نادرست از قول او در گزارش آورد که موجب سوء‌تفاهم و دلخوری این سینماگر شد. این که ده‌نمکی نام کارگردان مرتبط با میترا استاد را می‌داند و نمی‌خواهد بگوید که با تیتر «می‌دانم کدام کارگردان با میترا استاد رابطه داشت، اما نمی‌گویم» در رسانه‌های مختلف بازنشر شد، مطلقا در صحبت‌های دوست ما مسعود ده نمکی نبوده. از این بابت و مشکلاتی که برای او پیش آمده عذر می‌خواهیم و از رسانه‌های نشر دهنده خبر درخواست می‌کنیم که این توضیحات را هم به مخاطبان خود ارایه دهند.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/167301/توضیح-یک-گزارش و-پوزش-از مسعود-ده-نمکی