شماره ۱۸۲۰ | ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
صفحه را ببند
آگهی ثبتی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی صادرات و واردات باهو مهاباد به شماره ثبت 1766 و شناسه ملی 14000176784 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1397 و نامه شماره 558 مورخ 22/01/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد و مصوبه شماره 1644/80 مورخ 29/05/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - شرکت در تاریخ فوق منحل اعلام گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد (636753)
___________________________________
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدماتی صادرات و واردات باهو مهاباد به شماره ثبت 1766 و شناسه ملی 14000176784 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1397 و نامه شماره 558 مورخ 22/01/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد و مصوبه شماره 1644/80 مورخ 29/05/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 رحیم بایزیدی کدملی2889980537. - بیانه بایزیدی کدملی 2889816427 بسمت ناظرین هیات تصفیه بمدت دو سال انتخاب شدند. -2 .رحمن بایزیدی کدملی2889980103 - حسین بایزیدی کدملی2880148545 -احمد معروفی کدملی 2871670684 بسمت اعضای هیات تصفیه بمدت دو سال انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد (636754)
___________________________________
آگهی مفقودی ( نوبت دوم )
مدرک دانشگاهی (دانشنامه/گواهینامه موقت) اینجانب حسین سنجری فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 1360374329 صادره از تبریز در رشته گرافیک در مقطع کاردانی صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسلامی واحد سردرود به شماره تاییدیه 2543 به تاریخ 12/5/93 در مورخه 1/1/98 مفقود یا سرقت شده و از درجه اعتبار ساقط است. لذا از یابنده تقاضا می شود آن را به آدرس: آذربایجان شرقی، تبریز، سردرود، خیابان امام، دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود، اداره دانش آموختگان ارسال یا تحویل فرمایند.
____________________________________________
مفقودی
كارت ماشين،برگ سبز،سند مالكيت خودروي ام وي ام ١١٠به شماره پلاك ٧٧ ايران ٢٢٦ ج ٧٥ به شماره موتور MVM372FG6004160 به شماره شاسي IR85211004194 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________________
مفقودی
كليه اسناد خودروي سواري پيكان به شماره پلاك 15 ايران 964 ص 23 به شماره موتور 11127910051 به شماره شاسي 79407482 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
مفقودی
برگ سبز خودروي سايپا ساينا به شماره پلاك 35 ايران 546 م 56 به شماره موتور M15/8619331 به شماره شاسي NAS831100J5784866 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________________
مفقودی
برگ سبز خودروي ام وي ام 550 به شماره پلاك 15 ايران 436 ن 81  به شماره موتور  MVM484FCAFH006732
به شماره شاسي NATGCARK1H1006693 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________________
مفقودی
برگ سبز خودروي ام وي ام 110 به شماره پلاك 17 ايران 949 ق 67 به شماره موتور MVM472FGE043355 به شماره شاسي NATEBAFB6E1021684 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________
مفقودی
برگ سبز و سند كمپاني و سند محضري خودروي و برگه های عوارض شهرداری و دارایی سواري پرايد به شماره پلاك 15 ايران 581 ق 32 به شماره موتور 1814747 به شماره شاسي S1412285287941 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد
____________________________________________
مفقودی
کارت موتورو برگ سبز و یک نسخه ازسند راهبری موتورسیکلت نقره ای تیپ 125CCCDIبه شماره موتور NCWHA605552 و شماره تنه  NCW***125C9110512 و شماره انتظامی 33576/499 به نام نعمت الله یارمطاقلو نیازی نام پدر حسن رضا مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهد شد.

تعداد بازدید :  183