افزایش سرقت دریچه فاضلاب در تهران خسارت میلیاردی به آبفا با سرقت دریچه!
 
مردم: خب منظور؟ می‌خواین آبو گرون کنید؟
 

 

  مسئول شرکت گاز: علمک گازو که بیشتر میدزدن پس ما گرونتر می‌کنیم
 مسئول توانیر: سارق تیر چراغ برق و خسارت تریلیاردی نبود؟
 یک نماینده مجلس: شاید سارقان از اینستاگرام یاد گرفته‌اند
 یک مسئول میراث فرهنگی: با فاضلاب میشه کشاورزی کرد؟
 یک روشنفکر: بزهکاری ریشه‌های فرهنگی دارد، نه اقتصادی
 ابراز نگرانی شدید خبرنگار لندن‌نشین از افزایش بزهکاری در نسل‌های آینده اروپا
#زمینه_چینی_برای_جبران_خسارت #شهرونگ


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/205816/مردم:-خب-منظور؟---می‌خواین-آبو--گرون-کنید؟