کشف بقایای ۲۰ انسان در تخت جمشید
 

 

سرپرست کاوش در آبراهه‌های تخت جمشید از کشف بقایای 20انسان در تخت جمشید خبر داد.   علی اسدی در این باره گفت: طی کاوش در آبراهه‌های تخت جمشید تاکنون بقایایی از اسکلت ۲۰ انسان به‌دست آمده و یکی از کامل‌ترین این اسکلت‌ها طی چند روز گذشته و در ششمین فصل کاوش به‌دست آمد.   وی تأکید کرد: به‌احتمال قریب به یقین، تاریخ این اسکلت مربوط به پس از ویرانی تخت جمشید است. اسکلت رو به پهلوی راست قرار دارد و جمجمه به سمت شرق است. روی اسکلت، سه قطعه سنگ قرار دارد که دست‌کم یک عدد از آنها دارای نقوش تزیینی مشابه پلکان‌های اطراف حیاط کاخ تچر است.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/235700/کشف-بقایای-۲۰-انسان-در-تخت-جمشید