شماره ۱۶۴۱ | ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ اسفند
صفحه را ببند
ایرانشهر
کارتون
image
هلال
اجرای طرح‌های جامعه‌محور به منظور افزایش دامنه نفوذ اجتماعی هلال‌احمر
تمام ظرفیت‌های بومی و محلی هلال ‏ در مأموریت بهاری
بکارگیری تمام توان لجستیکی و امدادی
 در نوروز ۹۸
  استخدام امدادگران در مرحله بررسی کمیته منابع انسانی
عنوان صفحه‌ها