شماره ۲۹۶۴ | ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۹ آذر
صفحه را ببند
کشف بقایای ۲۰ انسان در تخت جمشید

سرپرست کاوش در آبراهه‌های تخت جمشید از کشف بقایای 20انسان در تخت جمشید خبر داد.   علی اسدی در این باره گفت: طی کاوش در آبراهه‌های تخت جمشید تاکنون بقایایی از اسکلت ۲۰ انسان به‌دست آمده و یکی از کامل‌ترین این اسکلت‌ها طی چند روز گذشته و در ششمین فصل کاوش به‌دست آمد.   وی تأکید کرد: به‌احتمال قریب به یقین، تاریخ این اسکلت مربوط به پس از ویرانی تخت جمشید است. اسکلت رو به پهلوی راست قرار دارد و جمجمه به سمت شرق است. روی اسکلت، سه قطعه سنگ قرار دارد که دست‌کم یک عدد از آنها دارای نقوش تزیینی مشابه پلکان‌های اطراف حیاط کاخ تچر است.


تعداد بازدید :  227