شماره ۱۶۶۸ | ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ فروردين
صفحه را ببند
ایرانشهر
کارتون
image
شهر فرنگ
تختی همچنان در قعر جدول فروش‎ ‎
مردم قهرمانی را که نمی‌خندد دوست ندارندقهرمان خوب، قهرمان مرده است ‏آقا تختی دست رد به سینه هیچ‌کس نمی‌زنه‎!
عنوان صفحه‌ها